ROUDNICE

Soutěžní projekt smuteční síně v Roudnici nad Labem, situované v západní časti města. Budova síně navazuje na osu tvořenou starou židovskou síní a stromovou alejí lemující příjezd.

Součástí návrhu jsou též zahradní úpravy blízkého okolí bez zásahu do stávající struktury.

ZAVŘÍT