Architektonický ateliér MK architekti nabízí tyto služby:

  • architektonické návrhy staveb, rekonstrukcí, interiérů a design
  • urbanistické studie
  • důraz na individuální přístup ke klientovi s racionálním pohledem v kontextu s kulturními a společenskými aspekty
  • komplexní projekty staveb od fáze přípravy projektu, návrhu stavby, projektu pro územní rozhodnutí, projektu pro stavební povolení, realizačního projektu až po autorský dozor
  • kvalitní, čisté, jednoduché, estetické a funkční návrhy s maximálním ohledem na místo a individualitu klienta
  • koordinace technických a odborných profesí s renomovanými externími projektanty a projekčními kancelářemi
  • inženýrská činnost - na základě jednání s dotčenými orgány státní správy získáváme závazná rozhodnutí
  • výběr dodavatelů stavebních prací, konstrukcí a materiálů
  • cenové kalkulace realizací
  • konzultace a poradenství

ZAVŘÍT