OPAVA

Veřejná anonymní jednokolová ideová urbanisticko-architektonická soutěž. Zpracování urbanisticko-architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Masařská, Lazebnická a Holubí v proluce historického jádra Opavy. Koncept byl rozdělen do několika funkčních celků a navzájem propojen otevřeným atriem. Dominanta nároží reaguje na výškovou rozmanitost okolních budov. Spoluautoři projektu jsou Dušan Řezáč, Jaromír Syrovátko a Ondřej Syrovátko. Návrh byl porotou oceněn jako vízězný.

ZAVŘÍT